Nyt fra Dianalund i politiets døgnrapport

Profilbillede

Dianalund er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Næstvedvej, Ringsted
Havnevej, Holbæk

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Borgmestergårdsvej, Holbæk

 

Tyveri fra køretøjer:

Slåenvej, Fårevejle St.
Irisvej, Fårevejle St.
Søren Andreasensvej, Fårevejle St.
Vestervangsparken, Asnæs
Bakkekammen, Asnæs
Vindingevej, Vindinge, Roskilde

 

Indbrud i varebiler – Regstrup (Holbæk) / Fårevejle/Asnæs (Odsherred)

Flere brugere af firmavarebiler anmeldte i løbet af mandag eller tidligt tirsdag morgen indbrud i deres køretøjer, hvorfra der var blevet stjålet håndværktøj til ofte en større værdi.

I Regstrup-området har politiet i løbet af mandagen modtaget i alt fem anmeldelser om indbrud i varebiler, som alle er blevet opbrudt ved påvirkning af låsemekanismen i døren ind til varerummet. Herfra er værktøjet efterfølgende blevet stjålet. Tyverierne i dette område er primært foregået i løbet af den forgangne weekend.

I Fårevejle-området har politiet indtil nu modtaget fire anmeldelser om indbrud i firmavarebiler, og også tre anmeldelser om indbrud i varebiler i Asnæs er modtaget. Også disse varebiler er blevet opbrudt ved påvirkning af låsemekanismen i døren til varerummet.
Tyverierne i Asnæs er foregået i løbet af weekenden, mens tyverierne fra varebilerne i Fårevejle er foregået natten mellem mandag og tirsdag.

Politiet har nu optaget rapport i sagerne og vil i det omfang, det er muligt, efterlyse det stjålne værktøj, så det vil være sværere for tyven(e) at afsætte dette.

Politiet hører gerne fra personer, der måtte have bemærket usædvanlig aktivitet i løbet af weekenden i især Regstrup, men også i Asnæs samt i løbet af natten mellem mandag og tirsdag i Fårevejle-området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

 

Gode råd at sikre sig mod indbrud i varebiler:

Sørg for at varerummet ikke kan åbnes fra førerkabinen
Installer sikringsudstyr, fx vinduesgitre og sikkerhedslåse. 
Sørg for, at man ikke kan kigge ind i varerummet udefra. 
Undgå at parkere/efterlade varevognen på øde, mørke steder uden trafik. 
Undgå så vidt muligt at opbevare kostbart værktøj og udstyr i bilen. 
Mærk dit værktøj – synligt eller usynligt. 
Sæt klistermærker på din bil om, at værktøjet er mærket – både på dansk og engelsk (klistermærker kan fås hos politiet)
Ved tyveri – fortæl politiet, at dit værktøj er mærket.
Parker – hvis muligt – så det er besværligt at komme til varevognens side- og bagdøre.

 

 

Børn med våben-lignende genstand – Helligkorsvej, Roskilde

Kl. 09.16 fik politiet via alarmcentralen en melding om, at flere drenge var set i området ved en skole, og at en af disse måske var i besiddelse af en genstand, der kunne ligne en eller anden form for våben.

Anmeldelsen medførte udrykning af flere politipatruljer, som sammen med personalet fra en nærliggende skole undersøgte anmeldelsen nærmere, herunder om en nærmere beskrevet dreng kunne være elev på skolen eller i øvrigt have haft ærinde på stedet.

Trods gennemgang af både det offentlige område og dele af skolen lykkedes det ikke at finde frem til den gruppe af drenge, der ifølge anmeldelsen var årsagen til utrygheden. Endvidere lykkedes det heller ikke at få afklaret, hvad en af drengene måtte have været i besiddelse af, således at frygten for besiddelse af noget våbenrelateret kunne opstå.

Politiet forlod området kort før kl. 10.00, da der ikke var yderligere grundlag for undersøgelser i anledning af anmeldelsen.

 

Ko på afveje – Linkøpingvej, Himmelev, Roskilde

Kl. 10.47 fik politiet en henvendelse fra en Himmelev-borger om, at en ko gik og hyggede sig på en legeplads, hvor den spiste græs. Politiet undersøgte sagen ud fra oplysninger om, at koen kunne være hjemmehørende i Munksøgård-området. En kontaktperson kunne efterfølgende oplyse politiet om, at andre allerede for ca. 15 minutter siden var gået ud for at få gennet koen retur til dens sædvanlige omgivelser.

 

Brand i bil – Havnegade, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 11.16 fik politiet via alarmcentralen melding om, at brandvæsnet var blevet sendt ud til en bilbrand. Brandvæsnet kunne kort efter oplyse politiet om, at der kun var tale om en brand i motorrummet på køretøj, så der var ikke behov for politiets nærmere undersøgelse af brandårsagen. Ejeren af køretøjet ville selv sørge for at få det fjernet efterfølgende.

 

Færdselsuheld – Klosterengen, Roskilde

Kl. 12.17 rykkede både ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld, idet en bilist og en cyklist var stødt sammen.

Det viste sig, at en 82-årig kvinde fra Roskilde cyklede ad Klosterengen i nordøstlig retning på cykelstien, da en 76-årig kvinde fra Roskilde i en personbil lavede et højresving ind mod parkeringspladsen ved et supermarked. Bilisten var inden svingning også kørt i nordøstlig retning og blev under svingningen ramt på højre forskærm, så cyklisten lidt længere fremme væltede som følge af sammenstødet.

Hverken cyklisten eller bilisten pådrog sig behandlingskrævende skader, og politiet har nu optaget rapport om uheldet for at få undersøgt, om færdselsloven kan være overtrådt.

 

Narkokørsel uden førerret mv. – Landevejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 13.03 anholdt og sigtede politiet en 20-årig kvinde fra Tølløse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, idet politiet havde en mistanke om, at hun kunne være påvirket af cannabis under kørslen.

Politiet havde forinden fået en anmeldelse om, at personbilen skulle føres usikkert i området, hvorfor politiet var på udkig efter køretøjet i området.

Ved visitationen af kvinden fandt politiet hende i besiddelse af ca. et gram hash, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 20-årige kvinde kunne ikke fremvise noget kørekort, som hun aldrig havde erhvervet. Hun oplyste, at hun havde taget bilen fra et familiemedlem, så den del undersøges nærmere af politiet for at få klarlagt, hvorvidt kvinden også kan mistænkes for at være en biltyv.
Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet kvinden, der vil høre nærmere fra politiet, når sagerne mod hende skal afgøres.

 

Brand i hegn ved bebyggelse – Lundemosen, Greve

Kl. 13.56 rykkede brandvæsnet og politiet ud i anledning af en melding om ildebrand i noget hegn ved en carport i forbindelse med beboelse.
Politiet var hurtigst fremme og forsøgte forgæves at slukke branden i et hegn med en pulverslukker, men først ved brandvæsnets mellemkomst lykkedes det at få slukket branden. Tagkonstruktionen over et hegn, som der havde været ild i, havde også fået lidt skader, men ingen personer var kommet til skade som følge af branden.

Branden var ifølge politiets foreløbige efterforskning opstået ved brug af en ukrudtsbrænder, så politiet skal nu have klarlagt, hvem der kan drages til ansvar herfor.

 

Narkokørsel – Motelvej, Karlstrup, Karlslunde – Solrød Strand

Kl. 15.39 anholdt og sigtede politiet en 24-årig mand fra Glostrup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, efter at han rutinemæssigt var blevet standset med henblik på kontrol af føreren og køretøjet.

En narkometertest indikerede, at den 24-årige var påvirket af cannabis under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og herefter løsladt.

 

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Solrød Strand

Kl. 15.45 rykkede politiet og ambulancepersonale ud til et færdselsuheld, idet en bilist havde påkørt både et vejskilt og efterfølgende et autoværn i det nordgående spor på Køge Bugt Motorvejen ved afkørsel 31A Solrød Syd.

Det viste sig, at personbilen var blevet ført af en 61-årig mand fra Måløv, som formentlig havde fået et ildebefindende under kørslen. Herunder havde han så påkørt først et vejskilt og ca. 400 meter længere nordpå et autoværn, så højre forhjul blev beskadiget og bilen dermed ikke kunne køre længere.

Den 61-årige blev indbragt til skadestuen til kontrol, og politiet har registreret omstændighederne ved uheldene.

 

Mand var del af uro og ballade – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 17.31 bad en 30-årig mand fra Holbæk om hjælp fra politiet, da han under ophold i en kvindelig bekendts lejlighed i Ladegårdsparken nærmest var kommet i slagsmål med kvinden efter en diskussion.

Politiet kørte til stedet, men vurderede situationen lidt anderledes, idet den 30-årige var på besøg hos kvinden og i øvrigt havde bopæl et andet sted i Holbæk.

For at få genoprettet roen på stedet og undgå, at striden mellem de to parter udviklede sig, så nogen måske pådrog sig skader, valgte politiet at frihedsberøve den 30-årige og anbringe han et par timer i politiets varetægt på politistationen i Roskilde. Han blev løsladt i løbet af aftenen og uden at være blevet sigtet for noget, idet ingen havde lidt overlast i forbindelse med uroen i kvindens lejlighed i Holbæk.

 

Usædvanlig adfærd i toget – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 18.18 fik politiet en henvendelse om en kvinde, som fulgte efter en mandlig anmelder, der i toget havde påtalt kvindens adfærd. Hun havde af ukendt årsag prikket en anden passager i ansigtet.

På Roskilde station var kvinden fulgt efter manden, der nu ønskede hjælp fra politiet, som kort efter fik kontakt til en lettere uligevægtig og narkopåvirket, 27-årig kvinde fra Dianalund. Hun blev frihedsberøvet og indledningsvist vurderet af en læge, som dog skønnede, at hun kunne løslades og overgives til noget familie, som ville tage sig af hende. Kvinden blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd i toget eller på Roskilde station.

 

Humanitær eftersøgning – Højby – Odsherred

Kl. 21.00 fik politiet en henvendelse fra pårørende til en 64-årig mand fra Højby, som de pårørende ikke havde set siden kl. ca. 14.00. Det var bekymret for hans ve og vel på grund af personlige problematikker, og familien havde i den mellemliggende tid ikke kunnet få kontakt til den 64-årige.

Politiet iværksatte en humanitær eftersøgning med flere patruljer, herunder hundepatruljer, for at lede efter den 64-årige, der kl. ca. 22.40 blev fundet kraftigt spirituspåvirket i et grønt område ikke så langt fra bopælen.

Den 64-årige kom hjem og faldt til ro, men kl. ca. 23.00 var han blevet udadreagerende og skabte utryghed for sin familie.
Politiet måtte derfor igen frem til hans bopæl, hvor han blev frihedsberøvet dels for at skabe ro i familien, dels for at anbringe ham i detentionen til afrusning på af spirituspåvirkningen.

Tidligt tirsdag morgen løslod politiet den 64-årige, der blev tilbudt hjælp hos sundhedsfagligt personale, hvilket dog blev afslået. Den 64-årige er ikke blevet sigtet for noget i anledning af de udrykninger, som han har givet anledning til.

 

Fodgængere på motorvejen – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 22.59 fik politiet en anmeldelse om, at flere personer gik i nødsporet på Sydmotorvejen mellem udfletning ved Vestmotorvejen og Lellinge-afkørslen på Sydmotorvejen.

En patrulje fandt på motorvejsstrækningen en havareret bil efterladt i nødsporet lidt nord for Lellinge-afkørslen. Efterfølgende fik politiet kontakt til gruppen af personer på Lyngvej, hvortil de var nået til fods, efter at deres bil var havareret.
Politiet havde afmærket bilen med politistrimmel, og gruppen blev oplyst om at få bilen fjernet fra motorvejen snarest muligt.

 

Påvirket mand generede øvrige rejsende – Jernbanevej, Roskilde

Kl. 23.05 gik en formentlig påvirket mand på Roskilde togstation, hvor han råbte op og i sin berusede tilstand generede øvrige rejsende.
Politiet fik på stationen kontakt til en spirituspåvirket, 55-årig mand fra Polen, men med en arbejdsmæssig relation i Danmark. Han oplyste, at han var på vej til Vejle, så politiet sørgede for, at han kom med rette tog som ønsket.

Ingen havde lidt overlast som følge af den 55-årige adfærd, så han blev ikke sigtet for noget i anledning af sin adfærd på togstationens område.


Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi