Epilepsiafsnit for voksne søger en sygeplejerske med start d. 1.12.2023 eller 1.1.2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hej du der!

Vil du være en del af et afsnit og et arbejdsfællesskab med helhedsorienteret sygepleje? Brænder du for høj sygeplejefaglig kvalitet i dit virke og at gøre en forskel for patient og familie? Kunne det være dejligt med fast fri til jul, påske og 3 ugers sommerferie i juli/ august?

Ja?!- så skal du søge denne stilling på Epilepsiafsnit for voksne på Filadelfia.

Ansættelsen:

 • 37 timer i blandede vagter, med weekendvagt hver 4. weekend.

Afsnittet har 22 sengestuer og modtager patienter til planlagte indlæggelser. Patienterne er helt eller delvist selvhjulpne og kan have kognitive vanskeligheder. Vi har et stort fokus på psykosociale udfordringer relateret til epilepsi. Vi har blandt andet højt specialiseret funktion i rehabilitering af epilepsipatienter.

Vi har et tæt samarbejde med øvrige sengeafsnit på Filadelfia og bemander EEG-døgnmonitoreringsenheden (EMU), hvor der er 4 pladser, med én sygeplejerske i vagt igennem hele døgnet fra mandag til fredag. Sygeplejersken indgår i et team med neurofysiologi assistenter i dag- og aftenvagten.

Arbejdsopgaverne er mangeartede og indebærer bl.a. anfalds- og adfærdsobservation, varetagelse af komplekse og grundlæggende sygeplejeopgaver, samtaler om epilepsi eller andet med patient og familie. Der vil på sigt være introduktion og oplæring varetagelse af ansvarshavende funktion i afsnittet, til varetagelse af vagter i EMU og evt. i SPECT undersøgelser (nuklearmedicinsk undersøgelsesmetode) og i de 5 forskellige patientforløb som Epilepsiafsnit for Voksne tilbyder.

Filadelfia er i gang med at implementere en familie fokuseret tilgang til alle vores patienter og pårørende.

Derudover er LEAN, patientsikkerhed og kvalitetsarbejdet velintegreret og en naturlig del af de daglige opgaver.

Afsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende i 6. og 7. semester. Vi har én klinisk vejleder til at varetage forløbet for de sygeplejestuderende.

Vi tilbyder:

 • Mentorordning.
 • Struktureret introduktionsprogram.
 • Deltagelse i Filadelfias velkomst kursus for nyansatte.
 • Obligatorisk basiskursus i epilepsi inden for et ½ år efter ansættelsen.
 • 24 erfarne og kompetente kollegaer, som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Vi har fokus på den gode stemning, humor og et godt arbejdsmiljø med en uformel og anerkendende tilgang til hinanden.
 • Tværfagligt samarbejde med læger, psykologer, terapeuter og patientvejleder.
 • Familiefokuseret tilgang.
 • Mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse der er relevant for det kliniske arbejde.
 • Tilbud om supervision hver 14. dag.
 • Et moderne sengeafsnit opført i 2011 med gode fysiske rammer.
 • Imødekommenhed overfor ønsker til vagtplan, så arbejde og familieliv hænger bedst muligt sammen.
 • Tre ugers sammenhængende sommerferie, ofte i ugerne 29, 30 og 31, ferie til jul, nytår og påske.
 • Massagetilbud ved ekstern massør og massagestol i afsnittet. Mulighed for fri benyttelse af Filadelfias træningscenter.
 • Sociale arrangementer i afsnittet og på tværs af organisationen: Bl.a. Julefrokost og Filadelfia stafet.

Vi ønsker en medarbejder som:

 • Har lyst til specialet, gerne med erfaring med epilepsi eller Neurologisk/medicinsk speciale.
 • Har mod på at arbejde med patienter med epileptiske anfald, som kan have kognitive udfordringer.
 • Ønsker at arbejde med den tætte patientkontakt i stor respekt for den enkeltes livssituation.
 • Kan lide at være en del af en aktiv arbejdshverdag med vekslende opgaver.
 • Er omstillingsparat og evner at reagere hurtigt i forbindelse med akutte situationer.
 • Har lyst til personlig og faglig kompetenceudvikling ex. klinisk vejleder eller ressourceperson i forhold til patientforløb.
 • Udviser loyalitet, respekt og stabilitet i det daglige fremmøde.
 • Er opmærksom på egen rolle og tager medansvar for et godt arbejdsmiljø i afdelingen.
 • Er fleksibel, initiativrig, løsningsorienteret og har fokus på effektiv ressourceudnyttelse.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved at kontakte oversygeplejerske Lena Glatved Madsen på mobil: 22335541 eller afsnittes tlf. 58271650. Du er naturligvis også velkommen til at besøge vores afdeling og få en kop kaffe og en rundvisning.

Ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Løn indplacering svarende til anciennitet. Forventninger i øvrigt til løn forelægges til evt. ansættelsessamtale. Der indhentes efter aftale med ansøger referencer inden endelig beslutning om ansættelse. I forbindelse med ansættelse indhentes der børneattest.

Du kan søge stillingen online via www.filadelfia.dk. Se stillingsbeskrivelsen i opslaget på vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist: søndag d. 26. november 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 27. november og tirsdag d. 28. november 2023.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Epilepsiafsnit voksne, Kolonivej, 4293 Dianalund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 26-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946312

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet