Da en af vores socialkonsulenter har valgt at gå på pension søger Center for Neurorehabilitering(CfN) - Filadelfia Socialkonsulent pr 1.3.2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for:

 • Tværfagligt samarbejde når det er allerbedst
 • At gøre en stor forskel for mennesker, der for nylig er ramt af en hjerneskade
 • Mono- og tværfaglig udvikling på daglig basis i et anerkendende og ambitiøst fagligt miljø
 • så skulle du tage at søge en stilling som socialkonsulent hos os.

Hvem er vi

Center for Neurorehabilitering - Filadelfia (CfN) yder intensiv tværfaglig specialiseret neurorehabilitering til voksne i døgnregi, som har pådraget sig moderate til svære følger efter hovedtraume, apopleksi eller anden form for erhvervet hjerneskade. Vores døgnpatienter er i gennemsnit indskrevet 3-4 måneder hos os. Vi modtager patienter både på en regional og en kommunal kaution. Vi har en status som hospital på regionsfunktionsniveau. Vi optager patienter primært fra Sjælland og Bornholm – men også fra andre steder fx Færøerne og Grønland.

CfN er indrettet med moderne faciliteter, der sætter de bedste rammer for neurorehabiliteringen. Udendørs har vi etableret et stimulerende træningsmiljø og vi har desuden fri adgang til Filadelfias store grønne områder.

CfN hører under Epilepsihospitalet Filadelfia, som er en selvejende non-profit institution. Filadelfia driver såvel en forskningsafdeling samt en uddannelsesafdeling, hvor kurser inden for neurorehabilitering med undervisere fra ind- og udland løbende tilbydes.

Stillingen er normeret til 37 timer/uge.

Der søges en socialrådgiver med bred erfaring og kendskab til samarbejde med regioner og kommuner omkring sociale foranstaltninger og bevillinger samt et bredt kendskab til specialiserede boformer, uddannelses-, beskæftigelses- og fritidstilbud på landsplan. Der forventes desuden aktiv indsats i forhold til opretholdelse og etablering af kontakter til nye eksterne samarbejdspartner.

Vores patienter har meget behov for ydelser/foranstaltninger indenfor store dele af den sociallovgivning, og derfor ønskes en socialrådgiver med et vidst kendskab til specielt servicelovens bestemmelser; men også gerne anden lovgivning.

Som socialkonsulent er man tilknyttet den ene af vores to afdelinger. Man indgår som en del af det tværfaglige team omkring de enkelte patienter. I forhold til teamets opgaver har socialkonsulenten som ansvarsområde, at forestå planlægning og afvikling af diverse møder og selve udslusningen efter endt ophold i CfN. Dette i tæt samarbejde med patient, pårørende og kommunale samarbejdspartnere fx visitator/hjerneskadekoordinator. Socialkonsulentens ansvar er ligeledes at skrive referater fra disse møder. Formålet med møderne er, ud fra den enkelte patients (- og nære pårørendes) udfordringer, behov og ønsker, at få lagt den bedst mulige plan, for patientens videre rehabilitering.

Socialkonsulenten har ansvar for de socialfaglige opgaver omkring den enkelte patient under indlæggelsen, hvilket betyder tæt kontakt til både patient og pårørende.

Som en væsentlig del af opgaver udfærdiger socialrådgiveren sin del af de mange skriftlige dokumenter, herunder genoptræningsplan, tværfaglig status, afsluttende tværfaglig status mv.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor det tværfaglige miljø er dynamisk og hele tiden er i udvikling. Du har stor indflydelse på din egen arbejdsdag og prioritering af arbejdsopgaverne; men du forventes at deltage i én del mødeaktivitet med såvel interne og eksterne parter.

Der vil være gode muligheder for at deltage i kurser og konferencer på hjerneskadeområdet.

I CfN arbejdes i tværfaglige teams, hvor hver enkelt faggruppe har en stor uddelegeret kompetence, hvorfor vi lægger stor vægt på dine evner i forhold til:

 • Samarbejde og fleksibilitet både mono- og tværfagligt
 • Evne til at skabe et overblik
 • Rummelig og imødekommende
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation
 • Selvstændighed i arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsningen
 • Ansvar og handlekraft
 • Positiv indstilling til læring, udvikling og forandring

Desuden ønsker vi:

 • At du har en uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler
 • Gerne at du har årskursus eller diplomuddannelse
 • At du har interesse og gerne erfaring indenfor neurologien og neurorehabilitering
 • At du er indstillet på faglig og tværfaglig udvikling og engagement
 • Positiv indstilling til udvikling og forandring

Vi kan bl.a. tilbyde:

 • God introduktion til specialet
 • Gode muligheder for uddannelse og kurser jf. kompetenceplan
 • Gode, motiverende kollegaer

Yderligere oplysninger eller aftale om et evt. besøg i afdelingen fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Lis Petersen tlf. 58 27 12 64 eller socialkonsulent Lotte Lindahl tlf. 58 27 12 78

Læs mere om CfN, Filadelfia på hjemmesiden:

http://www.filadelfia.dk/epilepsihospitalet/neurorehabilitering, eller kontakt os for at modtage vores virksomhedsbeskrivelse.

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende regional overenskomst med Dansk Socialrådgiverforening. Se stillings- og funktionsbeskrivelsen i opslaget på vores hjemmeside www.filadelfia.dk.

Vi ser gerne, at der søges online: http://www.filadelfia.dk/job-presse/jobs/jobsoegning.

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist 15. januar 2024 Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 4.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Sorø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Neurorehabilitering, Kolonivej, 4293 Dianalund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5952206

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet